اخبار - جانشین مدیرعامل منطقه منصوب شد

منبع: - بازدید: 15
جانشین مدیرعامل منطقه منصوب شد

دانلود فایل ضمیمه


خلاصه

رسول اکبری نسب معاون پشتیبانی منطقه ویژه با حفظ سمت به عنوان جانشین مدیرعامل منصوب شد.


متن کامل

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان مهندس سلطانی زاده مدیرعامل منطقه، طی حکمی رسول اکبری نسب را به عنوان جانشین مدیرعامل منصوب کرد. در این حکم آمده: با توجه به تعهد، تجربه سالیان کار و رضایتمندی قریب باتفاق کارکنان شرکت، مدیران و مسئولین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در منطقه، بموجب این حکم در سال 1398 بعنوان جانشین مدیرعامل در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تعیین می‌گردید.

امید است با یاری خداوند منان و همکاری پرسنل زحمتکش شرکت در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به انجام وظایف ذیربط اقدام نمایید.