اخبار - بازدید فرمانده مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی از منطقه

منبع: - بازدید: 176
بازدید فرمانده مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی از منطقه

خلاصه

امیر دریادار دوم افشین اسکندر زاده فرمانده مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی به همراه شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بازدید کردند و در نشستی با مهندس سلطانی زاده مدیرعامل منطقه ویژه شرکت کردند.


متن کامل

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه روز گذشته امیر دریادار دوم افشین اسکندر زاده فرمانده مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی به همراه شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بازدید کردند و در نشستی با مهندس سلطانی زاده مدیرعامل منطقه ویژه شرکت کردند. در این نشست بر همکاری های مشترک بین مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تاکید شد.