اخبار - رییس گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان منصوب شد

منبع: - بازدید: 93
رییس گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان منصوب شد

خلاصه

مراسم تودیع و معارفه ریاست گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برگزار شد.


متن کامل

مراسم تودیع و معارفه ریاست گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برگزار شد. مهدی محتشم به عنوان رئیس جدید گمرک سیرجان منصوب شد. پیش از این بهروز ایمانی این سمت را بر عهده داشت که به گمرک تهران منتقل شد.