اخبار - ولی الله افخمی مدیر عامل سازمان عمران کرمان شد

منبع: - بازدید: 48
ولی الله افخمی مدیر عامل سازمان عمران کرمان شد

خلاصه

ولی الله افخمی توسط هیئت مدیره، به سمت مدیرعامل سازمان عمران کرمان انتخاب شد.


متن کامل

ولی الله افخمی توسط هیئت مدیره، به سمت مدیرعامل سازمان عمران کرمان انتخاب شد. پیش از این سعید صنعتی این سمت را بر عهده داشت. ولی الله افخمی در سال های 84تا 92 نیز مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بود.