اخبار - نمایشگاه صنعت و اتوماسیون صنعتی

منبع: - بازدید: 731
نمایشگاه صنعت و اتوماسیون صنعتی

دانلود فایل ضمیمه


خلاصه

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون صنعتی با دوازدهمین نمایشگاه معدن و فلزات در تاریخ 25 مرداد ماه در مشهد برگزار می شود.


متن کامل

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون صنعتی با دوازدهمین نمایشگاه معدن و فلزات در تاریخ 25 مرداد ماه در مشهد برگزار می شود. به پیوست نامه فرماندار سیرجان برای علاقه مندان شرکت در این نمایشگاه ارسال می شود.