اخبار - نمایشگاه بین المللی بورس، بیمه و بانک

منبع: - بازدید: 492
نمایشگاه بین المللی بورس، بیمه و بانک

دانلود فایل ضمیمه


خلاصه

پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور به همراه همایش ها و نشست های تخصصی از تاریخ 30 آبان ماه در جزیره کیش برگزار می شود.


متن کامل

پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور به همراه همایش ها و نشست های تخصصی از تاریخ 30 آبان ماه در جزیره کیش برگزار می شود.

به پیوست نامه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه برای نحوه شرکت در این نمایشگاه ارسال می شود.