نامه در مورد تکمیل پرسشنامه محیط زیست

اخبار - نامه در مورد تکمیل پرسشنامه محیط زیست

منبع: - بازدید: 56
نامه در مورد تکمیل پرسشنامه محیط زیست

دانلود فایل ضمیمه


خلاصه

اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان نامه ای را در خصوص تکمیل پرسشنامه واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 95-96 ارسال کرده است.


متن کامل

اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان نامه ای را در خصوص تکمیل پرسشنامه واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 95-96 ارسال کرده است.  برای اطلاعات بیشتر کپی نامه که در فایل ضمیمه موجود است را مطالعه فرمایید.