اخبار - منطقه ویژه به پویش من کالای استاندارد ایرانی می خرم پیوست

منبع: - بازدید: 66
منطقه ویژه به پویش من کالای استاندارد ایرانی می خرم پیوست

خلاصه

مدیرعامل و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و رئیس و کارمندان گمرک سیرجان به جمع حامیان پویش «من کالای استاندارد ایرانی می خرم» پیوستند.


متن کامل

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان پویش من کالای استاندارد ایرانی می خرم به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ استفاده از کالای استاندارد ساخت کشورمان توسط سازمان ملی استاندارد ایران راه اندازی شده است. بر همین اساس روز گذشته مدیران و کارکنان منطقه ویژه و گمرک سیرجان گرد هم جمع شده و با اعلام حمایت از این پویش به آن پیوستند.