اخبار - اضافه شدن گمرک سيرجان به گمرکات تخصصي ترخيص ماشين آلات راهسازي

منبع: - بازدید: 1470
اضافه شدن گمرک سيرجان به گمرکات تخصصي ترخيص ماشين آلات راهسازي

خلاصه

گمرک سيرجان به گمرکات تخصصي جهت ترخيص ماشين آلات راهسازي اضافه شد.


متن کامل

نصرت الله ضياشهابي مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سيرجان گفت: از چندي پيش فعاليت جدي براي ترخيص ماشين آلات راهسازي نو و مستعمل از سيرجان را آغاز کرديم. به گفته مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سيرجان در همين راستا چندين جلسه با مسئولان گمرک سيرجان، کرمان و گمرکات کشور در تهران برگزار شد. وي ادامه داد: با توجه به اينکه سيرجان يک شهر معدني است و در شهرهاي اطراف نيز معادن زيادي وجود دارد، توانستيم مسئولان گمرک را متقاعد کنيم که واردات ماشين آلات راهسازي نو و مستعمل از سيرجان صورت بگيرد. بر همين اساس و پيگيري هاي انجام شده ماه گذشته گمرک ايران با ارسال نامه اي با اين موضوع موافقت کرد. در اين نامه آمده بدين وسيله گمرک سيرجان به گمرکات تخصصي جهت ترخيص ماشين آلات راهسازي نو و مستعمل اضافه مي گردد،  بر اساس اين مجوز هفته گذشته اولين محموله ماشين آلات سنگين براي ترخيص وارد منطقه ويژه اقتصادي سيرجان شد. ضياشهابي در مورد فوايد ترخيص ماشين آلات سنگين گفت: اين موضوع به تمرکز سرمايه در سيرجان کمک مي کند. به گفته وي چندين وارد کننده مهم ماشينآ لات سنگين سيرجاني هستند و تا کنون دستگاه هاي خود را از ديگر شهرها ترخيص مي کردند. با آنها صحبت شده و قرار است ازين پس ماشين آلات خود را از سيرجان ترخيص کنند. وي ادامه داد: اين موضوع به اشتغال نيز کمک مي کند و مي تواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي چندين خانواده شغل ايجاد کند. ضياشهابي اضافه شدن گمرک سيرجان را به گمرک تخصصي ماشين آلات راهسازي يک موضوع مهم برشمرد و گفت: اميدواريم با اين اتفاق شاهد رشد هرچه بيشتر منطقه ويژه و گمرک سيرجان باشيم.