اخبار - بازدید فرماندهی آمادگاه ناوگان جنوب نداجا از منطقه

منبع: - بازدید: 2132
بازدید فرماندهی آمادگاه ناوگان جنوب نداجا از منطقه

خلاصه

فرماندهی آمادگاه ناوگان جنوب نداجا از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان دیدن کرد.


متن کامل

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان فرماندهی آمادگاه ناوگان جنوب نداجا روز گذشته به منطقه ویژه اقتصادی سیرجان آمد و پس از نشست با نصرت الله ضیاء شهابی مدیرعامل منطقه ویژه از کارخانه های روغن موتور آترود و لوله های تزئینی آروین بازدید کرد.

 در این بازدید ضیاء شهابی اظهار داشت امنیت که در همه زمینه در کشور برقرار شده نتیجه زحمات نیروی های مسلح خصوصا نیروی دریایی راهبردی می باشد. ناخدا یکم شهرام منصوری مقدم نیز ضمن تشکر عنوان داشت آمادگاه ناوگان جنوب که پشتیبانی کلیه مناطق جنوبی کشور را به عهده دارد می تواند با تعامل و همکاری منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در جهت رشد اقتصادی کشور خصوصا شهر سیرجان در زمینه تولیدات و ظرفیت های آن منطقه استفاده بهینه کرد.