اخبار - بررسی پتانسیل های منطقه توسط گروه آمایش مرزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

منبع: - بازدید: 618
بررسی پتانسیل های منطقه توسط گروه آمایش مرزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خلاصه

پتانسیل های منطقه ویژه اقتصادی سیرجان توسط گروه آمایش مرزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی شد.


متن کامل

گروه آمایش مرزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سرپرستی مهندس رحمت نیا معاون دفتر امور برنامه ریزی آمایش سرزمین به همراه دکتر مکی آبادی فرماندار سیرجان، فرصت ها و قابلیت های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی سیرجان را بررسی کردند.

آنها ابتدا در جلسه ای با حضور حمید شهسواری قائم مقام منطقه شرکت کردند و سپس به بازدید از پتانسیل های منطقه پرداختند. در این بازدید فرصت ها، مزیت ها و قابلیت های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی سیرجان از جمله بخش های صنعت، انبار، تفریحی و توریستی، ورزشی و ... مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است این گروه جهت شناسایی قابلیت ها و پتانسیل ها و مشکلات و تنگناهای شهرستان سیرجان در راستای تدوین اسناد آمایش مرزی به شهرستان سیرجان آمده بودند.