اخبار - بازدید دکتر آهنگران از منطقه ویژه

منبع: - بازدید: 1643
بازدید دکتر آهنگران از منطقه ویژه

خلاصه

مدیرامور هماهنگی مناطق ویژه هفته گذشته از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بازدید کرد.


متن کامل

مدیرامور هماهنگی مناطق ویژه هفته گذشته از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بازدید کرد. دکتر آهنگران سپس به همراه نصرت الله ضیا شهابی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به مجموعه معدنی صنعتی گل گهر رفتند. آنها در نشست مشترکی با مدیران گل گهر شرکت کردند.