پروژه ها - سوله های شش گانه

منبع: www.kdo.ir - بازدید: 2844
سوله های شش گانه

خلاصه

شش سوله سه هزار متری توسط منطقه ویژه ساخته شده و آماده بهره برداری است. این سوله ها با این هدف ساخته شده اند که سرمایه گذارانی که تمایل دارند سریع پروژه خود را به بهره برداری برسانند بصورت موقت و یا دائم از این سوله ها استفاده کنند.


متن کامل