کارخانه ها - ویسمن

منبع: - بازدید: 32

ویسمن

ویسمن

کارخانه ویسمن در سال 1388 به بهره برداری رسید. این کارخانه تولید کننده قطعات الکترونیکی است. شماره تماس این کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 03442382877می باشد.