کارخانه ها - کارخانه تصفیه شکر

منبع: - بازدید: 4208

کارخانه تصفیه شکر

کارخانه تصفیه شکر

کارخانجات تصفیه شکر تهران با استفاده از تکنولوژي روز دنیا، یکی از مجموعه هاي برتر تصفیه شکر خام به شکر سفید و تولید قند حبه در ایران می باشد. قرار گرفتن این کارخانجات در موقعیت جغرافیایی مناسب به دلیل نزدیکی به بنادر جنوبی ایران و همچنین وجود امکانات ریلی از نظر لجستیکی، مزیت رقابتی قابل توجهی براي مشتریان داخلی و همچنین صادرات به سایر کشورها را فراهم نموده است. شماره تماس این کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 03442382800 می باشد.