شرکت ها - سمنگان بار باستان سیرجان

منبع: www.kdo.ir - بازدید: 3684

سمنگان بار باستان سیرجان

سمنگان بار باستان سیرجان

در خردادماه 78 سال شرکت سمنگان بار باستان سیرجان با سهام ترکیب سهام 70% عمران و 30 درصد کمیته رفاهی و با ارائه پیشنهاد آنالیز شده و منطقی در زمان مدیرعاملی آقای مهندس افخمی کار خود را آغاز کرد. لازم به ذکر است که در تمام بازه های زمانی این شرکت کار عملیتهای تخلیه – بارگیری – صفافی- جابجایی کالا (با ظرف وبدون ظرف) استریپ و استافینگ را در سطح منطقه انجام داده و هیچ گونه محدودیتی در خصوص حجم و وزن ونوع کالا ندارد.