درباره ما - سازمان عمران کرمان

منبع: www.kdo.ir - بازدید: 5133

سازمان عمران کرمان

" سازمان عمران كرمان " يك شركت مادر تخصصي (Holding company) فعال در حوزه جنوب شرق ايران و به ويژه استان كرمان است كه در تعامل با 30 شركت عمده صنعتي ، تجاري و خدماتي داخلي و خارجي ، امور مربوط به جذب سرمايه گذاري و مشاركت هاي خارجي و انجام مطالعات فني و محيطي و پي گيري اجراي طرح هاي عمراني و اقتصادي و تهيه طرح هاي صنعتي به همراه تأمين اعتبار از منابع خارجي براي اينگونه طرح ها را به عهده دارد. سازمان عمران كرمان با برخورداري از همكاري گروهي از برجسته ترين كارشناسان و كارآفرينان داخلي و بين المللي تحت حمايت هاي قانوني دولت و دستگاه هاي اجرايي كشور و مقامات استان مي كوشد تا با شناسايي قابليت هاي استاني و ايده ها و شيوه هاي نوين در علم مديريت مالي و اقتصادي ، زمينه هاي ارزش افزوده و استفاده از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي براي بهره وري بهينه از مزيت هاي نسبي و امكانات بالقوه و گسترده موجود در كشور (با اولويت اجرا در سطح استان) ، را سازماندهي و ساماندهي كند و با بسترسازي براي توسعه فعاليت هاي عمراني و تنوع بخشيدن به خدمات عمومي و بازرگاني، ايجاد فرصت هاي شغلي و محروميت زدايي در نقاط محروم اما مستعد استان پهناور كرمان ، برجاذبه هاي سرمايه گذاري و بهره وري اقتصادي در اين استان بيافزايد. فعاليت رسمي سازمان عمران كرمان از سال 1370 همزمان با ايجاد اولين منطقه ويژه اقتصادي كشور در سيرجان آغاز شد و در ادامه با تأسيس و اداره شركت هاي جنبي متعدد توفيق يافت توليت بخش عمده اي از طرح هاي نوين اقتصادي ، هدايت و مديريت بخش هايي از فعاليت هاي صنعتي ، بازرگاني ، خدماتي ، عمراني و سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي را در سطح استان به عهده گيرد و در عمل حجم عظيمي از سرمايه هاي ملي و مردمي را به نفع اقتصاد استان و كشور به چرخش درآورد. " سازمان عمران كرمان " از نظر ساختار تشكيلاتي ، يك مؤسسه عمومي داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه با مشاركت شهرداري سیرجان(25/50%) و شركت صنايع خودروسازي كرمان (62/49%) و سایر شهرداری های استان (12/01%)تأسيس شده و در محور فعاليت هاي توسعه عمراني استان ، متولي و مبتكر طرح هاي نوين اقتصادي محسوب مي شود. "سازمان عمران كرمان" درمديريت كلان مجموعه شركت هاي وابسته و تحت پوشش مي كوشد تا با نظارت دقيق تر بر عملكرد شركت ها و بهره گيري از امكانات بالقوه و استعدادهاي طبيعي و توانايي هاي مالي ، نيروي انساني و ساختار اجتماعي استان كرمان ، فعاليت هاي توسعه اي استان را در قالب ايده ها و طرحهاي ارزيابي شده و كارشناسي پي گيري و محقق نمايد. برخي از جاذبه هاي صنعتي و اقتصادي استان كرمان استان كرمان داراي امكانات بالقوه فراواني جهت سرمايه گذاري هاي مناسب و سودآور اقتصادي مي باشد كه مهمترين آنها به شرح زير مورد توجه خاص سازمان عمران كرمان است : وجود سه منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ، ارگ جديد، جازموريان وجودبزرگترين ذخيره معادن مس روباز جهان وتوليد كننده بيش از150 هزارتن مس در كشور وجود بزرگترين ذخاير سنگ هاي ساختماني و تزئيني با ذخيره 2 ميليارد تن وجود بزرگترين مجموعه صنعتي و معدني توليد كننده كنسانتره سنگ آهن در سيرجان (گل گهرسيرجان) داراي بزرگترين ذخاير تيتان كشور با ذخيره 5 ميليون تن صاحب بزرگترين ذخاير ذغالسنگ كشور با ذخيره 280 ميليون تن بزرگترين توليد كننده و صادركننده پسته در ايران به ميزان بيش از 200 هزار تن در سال بزرگترين توليد كننده خرما در ايران به ميزان بيش از 200 هزار تن در سال داراي بيشترين سطح زيركشت باغ هاي كشور به ميزان 430 هزار هكتار (معادل 25 درصد از مساحت باغ هاي كل كشور) بزرگترين توليد كننده محصولات جاليزي و صيفي جات كشور به ميزان 5/1 ميليون تن در سال استقرار و فعاليت شركت هواپيمايي ماهان با امكانات و ناوگان هاي مجهز مسافري و باري در كشور وجود 4 فرودگاه عملياتي در كرمان ، سيرجان ، بم و رفسنجان با پرواز مستقيم از تهران راه اندازي محور اصلي راه آهن شمال – جنوب در مسير بندرعباس –سيرجان –بافق-تهران و بافق-مشهد وجود شركت صنايع خودروسازي كرمان در ارگ جديد و شركت واگن سازي پلور در شهرستان زرند برخورداري از جاذبه هاي توريستي متنوع در بم (ارگ قديم و جديد بم) ماهان (مقبره شاه نعمت الله ولي و باغ شاهزاده) و پروژه توريستي هفت باغ ، كرمان (بازار ، مدرسه و حمام گنجعلي خان ، گنبد جبليه ، يخدان هاي تاريخي و تخت درياقلي بگ ) ، سيرجان (بازار و كاروانسراي قديمي ، قصر فيروزه و باغ سنگي) ، جيرفت (چاه هاي آرتزين و باغات مركبات و سد عظيم سبزواران)